Hvad Er En Database?

Databaser
October 22nd, 2020

Du har med næsten 100% procent sikkerhed hørt ordet database før, men ved du også, hvad det rent faktisk betyder og dækker over. 

Hvad er en database? En database er et program, der gemmer og strukturerer data på en måde, der skaber en sammenhæng og relation mellem dataene. På mange måder minder en database om et regneark. En database er fyldt med tabeller, hvor der er visse værdier i. 

Det er den helt korte og forkortede version af, hvad en database er. Det er naturligvis et komplekst begreb, der bliver anvendt og benyttet på forskellige måder, og i øvrigt findes i forskellige former. 

En database skal som udgangspunkt have følgende faciliteter, nemlig Atomare transaktioner, konsistens, isolation og varighed. Disse krav til egenskaber kalder man for ACID-properties. ACID står for atomicity, consistency, isolation og durability. 

Visse databaser tillader også replikering af databasen. Dette gøres for, at systemet er i stand til at køre videre, selvom det skulle ske, at en kopi går ned. 

For at kunne bruge en database, så skal databasen først og fremmest have den korrekte struktur. De rette bruger skal have den rette adgang osv. Når man har alt på plads, så kan databasen anvendes til at læse, oprette, redigere eller slette data. Dette gøres dog som oftest med et stykke eksternt software.

Næste indlæg